Vật Tư Đóng Gói

XỐP ỐNG
XỐP ỐNG
TÚI KHÍ CHÈN HÀNG
TÚI KHÍ CHÈN HÀNG
Can Nhựa 10 Lít Trắng
Can Nhựa 10 Lít Trắng
Can Nhựa 30 Lít Trắng
Can Nhựa 30 Lít Trắng
Tấm xốp hơi
Tấm xốp hơi
Dây đai nhựa dùng tay
Dây đai nhựa dùng tay
Dây đai nhựa dùng máy
Dây đai nhựa dùng máy
Túi PE 300x400 mm
Túi PE 300x400 mm
Can Nhựa 20 Lít Trắng
Can Nhựa 20 Lít Trắng