Ngũ Kim

Pats
Pats
Ke góc vuông 2x15x15
Ke góc vuông 2x15x15
tay nắm tròn
tay nắm tròn
Pát Đồng Tiền 8x38
Pát Đồng Tiền 8x38