Vải Nhám

Nhám tròn 5
Nhám tròn 5" x 240#
Nhám tròn 5
Nhám tròn 5" x 320#
Nhám tròn 5
Nhám tròn 5" x 180# dán băng keo 2 mặt
Nhám tròn 5
Nhám tròn 5" x 150# dán bắng keo 2 mặt
Nhám tròn vải lông 5
Nhám tròn vải lông 5", cát 180
Nhám tròn lông 5
Nhám tròn lông 5", cát 240
Nhám tròn vải lông 5
Nhám tròn vải lông 5", cát 120
Bánh nhám nỉ màu xám
Bánh nhám nỉ màu xám
NHÁM BĂNG
NHÁM BĂNG
NHÁM XỐP
NHÁM XỐP
Nhám cuộn TF32 P240
Nhám cuộn TF32 P240
NHÁM TỜ GIẤY
NHÁM TỜ GIẤY
TRỤC MÚT
TRỤC MÚT
NHÁM CHỔI SƠ DỪA
NHÁM CHỔI SƠ DỪA
Nhám giấy SMS 5x240#
Nhám giấy SMS 5x240#